SUCCULENT Collection

Een succulent of vetplant is een plant die water opslaat in een deel van zijn lichaam. Dit kan zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren en dan spreekt men respectievelijk van knol-, stam- of bladsucculenten.De naam succulent komt van het Griekse woord succus, wat sap betekent.